Dohody o provedení práce ritas.cz

Mýty o dohodách provedení práce

Asi je nutné začít vyvracet mýty, které se objevují v důvodových zprávách k zákonům a na některé věci se ptát. Dovolím si začít s jedním, stále dokola se opakujícím mýtem a sice o tom, jak se řetězí Dohody o provedení práce (DPP) a jak je nutné proti nim zasáhnout (byť program vlády říká opak a slibuje naopak navýšení limitů).

Takže něco faktů:

Kdysi, pamětníci pamatují, byl limit pro DPP bez soc. zdrav pojištění a odvodů neomezený a byly omezeny toliko množstvím hodin na rok na 150 hodin max. Pak přišel pan ministr Drábek a měl problém s tím, že malá sro, obchází placení daně právnických osob a její vlastník místo toho (hrozný zločinec),aby uhradil daň z příjmu právnické osoby 19% a až pak uhradil daň 15%, celkem tedy 34%, když si chce ponechat část zisků pro sebe, toto obchází tím, že si vyplatí vše skrze DPP. A zavedl omezení na 10 000 Kč měsíčně jedna DPP bez hrazení odvodů, sociálního a zdravotního…. a tento limit se drží dosud… Zároveň však zvýšil limit maximální počet hodin na 300 hodin za rok a zrušil povinnost vést docházku a plánování jako (po staru) u hlavního pracovního poměru jak pro DPP tak pro DPČ a zavedl zaměstnání malého rozsahu. Takže tak trochu vyváženě – něco omezuji, ale zbavím Vás části byrokracie. Navíc šlo o období ekonomické krize, kdy nezaměstnanost narostla a rozpočet státu byl tradičně…..

Co znamenalo tehdejší omezení limitu na DPP:

V roce 2014 byla minimální mzda 8 000 Kč měsíčně.
Průměrná mzda byla 23 951 Kč, takže limit 10 000 Kč byl 41,75% průměrné měsíční mzdy a 125% minimální mzdy.

14 let se limit pro DPP nezvedl. Za rok 2023 byla průměrná mzda 43 141 Kč a minimální mzda roku 2024 je18 900 Kč měsíčně.

Takže, pokud jsem jako odpovědný občan měl ke svému základnímu pracovnímu poměru ještě brigádu v roce 2014 a mám ji dosud a odvádím stále stejný objem práce, potřebuji dnes, aby nedošlo k poklesu mých příjmů v poměru k průměrné mzdě 2 x DPP za daný měsíc v případě poměru k minimální mzdě pak 3 x DPP – a dělám stále stejný objem práce jako v roce 2010.

Takže chytré hlavy na MPSV vedené panem ministrem dospěli k názoru, že takovýto občan je podvodník, ti, kteří mu to umožňují, jsou také podvodníci, kteří nám ukrádají ze společného chleba a parazitují na nás všech a je nutno jim dát pocítit tvrdou ruku. A hned vypustil po řádné ideologické přípravě inkvizici, do které se OIP přetavuje (jak jinak hodnotit možnosti zákazu činnosti, připravované právo OIP pořizovat bez souhlasu video a audio záznamy již v přípravném řízení tedy v době, kdy ani kontrola není zahájena atd…) , aby hříšníky ztrestala…. tvrdými tresty až zákazem činnosti.

Jako bonus vše ministr okořenil návratem již jednou zrušené byrokracie, aby inkvizice nemusela ztrácet čas a zaobírat se takovou marginálností jako je materiální stránka přestupku a mohla rovnou sankcionovat administrativní nedostatky.

Sorry, ale fakta jsou někdy v rozporu s tvrzením ministrů a jejich týmů.